Dự án

Biệt thự song lập Euro Village
11A Bằng Lăng 2 , Euro Village
Nhà anh Cương chị Phượng
Đỗ Đăng Đệ l Hòa Xuân l Đà Nẵng
PLATINUM HOTEL
Le Quang Dao
MR GOOD TEA TAM KY
50 Trần Phú, TP Tam Kỳ
DAWIS APARTMENT
Lý Thánh Tông, Sơn Trà, Đà Nẵng
DES MOUSLINS APARTMENT
Phan Thúc Duyện, Sơn Trà, Đà Nẵng
RAPHEL HOTEL
KĐT Halla Jade, Đà Nẵng
Hung's House
Đỗ Đăng Đệ, Hòa Xuân, Đà Nẵng