Biệt thự song lập Euro Village

  • Dự án: Biệt thự song lập Euro Village
  • Địa chỉ: 11A Bằng Lăng 2 , Euro Village
  • Quy mô: 3 tầng I 350m2 sử dụng I
  • Nhà thầu: PALM DESIGN AND MORE
  • Phạm vị công việc: Chìa khóa trao tay I Design and Build