DAWIS APARTMENT

  • Dự án: Căn hộ cho thuê Dawis Apartment
  • Địa chỉ: Lý Thánh Tông, Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Quy mô: 9 tầng | 1125m2 sử dụng | Gara , Lễ tân và 14 căn hộ cho thuê | 2017
  • Nhà thầu: PALM design and more
  • Phạm vị công việc: Thiết kế và tổng thầu dự án