DES MOUSLINS APARTMENT

  • Dự án: Căn hộ cho thuê Des Mouslins
  • Địa chỉ: Phan Thúc Duyện, Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Quy mô: 5 tầng | 550m2 sử dụng | Gara , Lễ tân và 7 căn hộ cho thuê | 2019
  • Nhà thầu: PALM design and more
  • Phạm vị công việc: Thiết kế và tổng thầu dự án