Hung's House

  • Dự án: Nhà ở gia đình
  • Địa chỉ: Đỗ Đăng Đệ, Hòa Xuân, Đà Nẵng
  • Quy mô: 3 tầng | 270m2 sử dụng | 3 Phòng ngủ | 2019
  • Nhà thầu: PALM design and more
  • Phạm vị công việc: Thiết kế và thi công