MR GOOD TEA TAM KY

  • Dự án: Trà sữa Mr Good Tea Tam Ky
  • Địa chỉ: 50 Trần Phú, TP Tam Kỳ
  • Quy mô: Cải tạo 3 tầng | 7mx35m | 490m2 sử dụng | 2019
  • Nhà thầu: PALM design and more
  • Phạm vị công việc: Thiết kế kiến trúc và nội thất