PLATINUM HOTEL

  • Dự án: Platinum hotel
  • Địa chỉ: Le Quang Dao
  • Quy mô: 7 tầng
  • Nhà thầu: Palm design and more
  • Phạm vị công việc: Thiết kế nội thất