RAPHEL HOTEL

  • Dự án: Khách sạn Raphel
  • Địa chỉ: KĐT Halla Jade, Đà Nẵng
  • Quy mô: 9 tầng | 2160m2 xây dựng | 2019
  • Nhà thầu: PALM design and more
  • Phạm vị công việc: Thiết kế kiến trúc và nội thất