Thiết kế nội thất

Chúng tôi tin rằng không gian tốt nhất là một nơi thực sự phản ánh hình ảnh cá nhân của bạn. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra những thiết kế chỉn chu làm hài lòng và truyền cảm hứng cho khách hàng. PALM coi trọng chức năng, sự thoải mái và cái đẹp thông qua việc thực hành thiết kế và cách tiếp cận nghệ thuật để sáng tác.