43 House

VỊ TRÍ

 Đà Nẵng

CÔNG VIỆC

Thiết kế

Kiến trúc & Nội thất

CHỦ ĐẦU TƯ

Ms Vũ

NĂM HOÀN THÀNH

2017

QUY MÔ

3 Tầng 

Dự án khác