Kiwi Hotel

VỊ TRÍ

An Thượng 36 , Đà Nẵng

CÔNG VIỆC

Thiết kế Kiến trúc & Nội thất

CHỦ ĐẦU TƯ

Mr Hùng

NĂM HOÀN THÀNH

2017

QUY MÔ

12 tầng  2400m2 xây dựng

Dự án khác