TIME APARTMENT

>

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG

Một dự án cải tạo từ nhà ở 2 tầng thành căn hộ cho thuê 4 tầng

VỊ TRÍ

22 Thi Sách I Đà Nẵng

CÔNG VIỆC

Thiết kế và thi công cải tạo

CHỦ ĐẦU TƯ

Mr Vinh & Ms Mai

QUY MÔ

4 tầng I 6 căn hộ I 1 vp cho thuê