5 BƯỚC thiết kế kiến trúc

Tại PALM DESIGN AND MORE, chúng tôi thực hiện công việc của mình là bố trí quy trình làm việc một cách rõ ràng và ngắn gọn nhất có thể. Bằng cách đó, bạn sẽ hiểu về cách chúng tôi hoạt động từ cuộc tư vấn ban đầu đến suốt quá trình quản lý xây dựng.

Trước hết, bạn có thể quyết định ký hợp đồng với chúng tôi để hoàn thành một hoặc nhiều giai đoạn riêng biệt, khi bạn thấy phù hợp. Chúng ta có thể thảo luận thêm về các lựa chọn của bạn trong cuộc họp tư vấn ban đầu. Cuộc tham vấn sẽ đưa đến một đề xuất cho các dịch vụ của chúng tôi cũng như phân tích các khoản phí của chúng tôi. Tại thời điểm này, bạn sẽ có tùy chọn ký hợp đồng như hiện tại hoặc thương lượng các chi tiết để bạn hài lòng.

Khi chúng ta đã đi đến thống nhất, chúng tôi sẽ ghi lại bất kỳ điều kiện hiện có nào thông qua nghiên cứu thực địa và thu thập bất kỳ dữ liệu kiến trúc liên quan nào để bắt đầu giai đoạn đầu tiên của quá trình thiết kế kiến trúc

Giai đoạn 1: Thiết kế sơ bộ

Đầu tiên, chúng tôi sẽ lấy thông tin mà chúng tôi thu thập được từ bạn và thông qua các cuộc khảo sát thực địa. Trong giai đoạn này, chúng tôi cũng sẽ đính kèm một bản ước tính chi phí sơ bộ của chúng tôi để tạo ra một hoặc hai phương án thiết kế cho bạn xem xét.

Ở đây, chúng tôi sẽ trình bày các tùy chọn này dưới dạng bản phác thảo , mô hình 3D , bản vẽ cad , vì vậy bạn có thể hình dung các phương án khác nhau mà dự án của bạn có thể thực hiện.

Đồng thời, chúng tôi cũng hỗ trợ bạn trong việc thiết kế này nhằm đáp ứng ngân sách của bạn. Khi bạn đã chọn được phương án thiết kế phù hợp nhất với nhu cầu của mình, chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình tinh chỉnh thiết kế trong giai đoạn 2 – Phát triển thiết kế

Giai đoạn 2: Phát triển thiết kế

Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ lấy thiết kế sơ bộ mà bạn đã chọn, cũng như bất kỳ sửa đổi nào được yêu cầu và sửa đổi thiết kế nếu cần. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật ước tính chi phí mà chúng tôi đã cung cấp trong giai đoạn thiết kế sơ bộ để phản ánh bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi đã thực hiện đối với thiết kế ban đầu. Chúng tôi rất coi trọng ngân sách của khách hàng và liên tục cố gắng cung cấp các ước tính chính xác trong suốt giai đoạn đầu của thiết kế.

Giai đoạn 3: Hồ sơ xây dựng

Bây giờ, chúng tôi đã hoàn thành thiết kế cuối cùng và sẽ bắt đầu chuẩn bị các bản vẽ, ghi chú và các thông số kỹ thuật cần thiết cho việc đấu thầu, xây dựng và xin giấy phép. Đây là giai đoạn mà nhiều người nghĩ đến khi họ hình dung công việc của một kiến trúc sư – việc tạo ra các bản thiết kế.

Các nhà thầu sẽ sử dụng các bản vẽ chi tiết và thông số kỹ thuật này để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo trong quá trình thiết kế kiến trúc.

Giai đoạn 4: Đấu thầu

Có một kiến trúc sư ở bên bạn trong giai đoạn đấu thầu xây dựng nhà là một lợi thế lớn cho bạn. Ở mức tối thiểu, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong việc phát triển danh sách các nhà thầu đủ điều kiện cho danh sách dự thầu của bạn và gửi các gói thầu cho các nhà thầu. Nhưng chúng tôi cũng có khả năng thiết kế và xây dựng cho dự án của bạn.

Giai đoạn 5: Quản lý xây dựng

Cuối cùng, khi bạn đã chọn được nhà thầu và việc xây dựng đang được tiến hành, chúng ta chuyển sang giai đoạn thứ năm của quy trình thiết kế kiến trúc – quản trị xây dựng. Trong giai đoạn này, chúng tôi sẽ quản lý quá trình xây dựng để đảm bảo sự phù hợp với ý định thiết kế, thăm địa điểm trong quá trình xây dựng và giải quyết mọi điều kiện hiện trường khi chúng phát sinh.

Giai đoạn cuối cùng này, cùng với tất cả các giai đoạn khác được mô tả ở trên, sẽ đảm bảo việc hoàn thành dự án xây dựng hoặc cải tạo công trình của bạn một cách suôn sẻ và hài lòng. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi với tư cách là kiến trúc sư là giúp bạn biến ước mơ về một ngôi nhà mới hoặc đã được cải tạo thành hiện thực với giá cả phải chăng. Liên hệ với chúng tôi và thực hiện bước đầu tiên đối với công trình mới của bạn.