PALM DESIGN

Thi công

Palm design là đơn vị tổng thầu từ phần thô đến hoàn thiện nội thất công trình , đảm bảo  theo đúng bản vẽ thiết kế  tiêu chuẩn an toàn, chất lượng và tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư.

Đi đến các dự án